'; | cHverdagen

Hva skjer når man utfordrer 14 personer i Fredrikstad og Sarpsborg til å endre en reisevane i mer miljøvennlig retning i 30 dager? Hvordan få hverdagen til å gå opp og samtidig ta vare på helse, miljø og klima? Det utforsker våre deltagere i dette prosjektet!

 

Vi setter i gang med ny runde og nye deltagere i august 2019. Følg oss på Facebook.

 

Det er hvordan vi reiser og hvordan vi lever som i sum avgjør hvor bærekraftig Nedre Glomma er. I cHVERDAGEN viser vi hvordan helt vanlige folk kan påvirke dette. Her vil de dele sine erfaringer, gode og dårlige, med omverdenen.

Reisen startet 29. april og avsluttes 28. mai.

 

MED FOKUS PÅ FOLK
Hvordan få hverdagen til å gå opp og samtidig ta vare på helse, miljø og klima? Det er hvordan vi reiser og hvor vi bor, som i sum avgjør hvor bærekraftig Nedre Glomma er.

Bypakke Nedre Glomma har som mål å minske bilkjøring og øke bruken av sykkel, gange og kollektivtransport. I cHVERDAGEN viser vi hvordan helt vanlige folk kan påvirke dette målet.

 

HELTENE I cHVERDAGEN
Vi har utfordret 14 mennesker fra Fredrikstad og Sarpsborg til å utgjøre en forskjell!

 

DETTE SKJER
Hver enkelt deltager velger en utfordring, et lite personlig endringseksperiment, og lever med dette i 30 dager. Det er en liten reise.

For å gjøre reisen så innholdsrik og spennende som mulig blir deltagerne fulgt opp med forskning, råd, tips og inspirasjon.

Underveis deler de sine tanker og historier med hverandre og med omverden på en digital fortellerplattform. En viktig del av eksperimentet er refleksjoner, opplevelser og ringvirkninger.

 

HVORFOR cHVERDAGEN?
For å begrense den negative effekten av at klimaet er i endring må samfunnet gjennom en omstilling som berører både teknologi, politikk, kultur og økonomi. Dette vil også trolig påvirke enkeltmenneskets valgmuligheter.

Klimaproblemet og behovet for nødvendige endringer er godt forankret i forskning, i utallige rapporter og nyhetssaker. Den store utfordringen er likevel å forstå hva vi som enkeltpersoner kan gjøre og hvordan vi kan utgjøre en forskjell.

Mange mener at svaret ligger i endret adferd, for eksempel å sykle, resirkulere, slå av lysene eller dyrke egen mat. Andre peker på behovet for samfunnsendringer, som flere sykkelveier, gjenbruksmote, reguleringer og lover.

Saken er at vi trenger begge! Det er her cHVERDAGEN kommer inn.

I cHVERDAGEN flytter vi fokus fra å skulle redde hele verden, eller Nedre Glomma for den saks skyld, til å fokusere på én eneste liten endring. Ved å bryte ned den store og uoverkommelige klimautfordringen til én konkret handling, og gjøre det til et personlig og overkommelig endringseksperiment, kan plutselig alle bidra med litt.

Les mer om forrige runde av cHverdagen her:

Gå til cHVERDAGEN 2018

 

FORANKRING
cHVERDAGEN bygger på det forksningsbaserte verktøyet cCHALLENGE, og er et prosjekt levert av cCHANGE i samarbeid med Bypakke Nedre Glomma.