'; Fra midtveissamlingen | cHverdagen
Filip og jeg bor i sentrum av Fredrikstad. Mye av tiden vår går med til tennistreninger og sosialt samvær på Wiesebanen. Filip går på CIS - Childrens International School i Fredrikstad og jeg er lærervikar på Nøkleby barneskole.
Min utfordring