'; Velkommen til cHVERDAGEN! | cHverdagen
cCHANGE er et forskningsbasert selskap som jobber med klima, endring og transformasjon, og å aktivere folk som den viktigste løsningen på klima- og bærekraftsutfordringer.
Min utfordring
Motivere, engasjere og gi nye perspektiver til deltagerne i cHVERDAGEN.

Her vil det snart begynne å strømme inn erfaringer, refleksjoner og innsikter fra deltagerne i cHVERDAGEN. I 30 dager skal de utfordre seg selv med en selvvalgt endring i sin reisehverdag, og fortelle om hvordan det går og hvilke innsikter de får underveis på denne plattformen.

 

Bak dem er det et team av forskere på endring, klima og bærekraft som skal støtte dem og hjelpe dem å se sammenhengen mellom sin lille endring, byutviklingen i Nedre Glomma og de store klima- og miljøutfordringene i Norge og verden.

 

cHVERDAGEN er en mobilisering av verdens mest effektive mobilitetstiltak. Folket. Her inviteres de til å dele sine egne tanker om mobilitet i egen hverdag, og driver frem endring på egne premisser. 

 

Vi lar historiene til deltagerne inspirere og engasjere. Kjenner du deg igjen i utfordringene som byr seg? Hvordan løser deltagerne den travle hverdagen uten bil? 

 

Har DU lyst til å delta selv? Bli med på reisen og ta din egen 30-dagers utfordring ved å delta på Facebook-arrangementet!